Kapcsolat, elérhetőség


Zeneszöveg.hu Kft. - Songbook.hu verzió

Székhely: 2049 Diósd, Homokos utca 47/b 
Adószám: 22777306-2-13
Képviselő / Kiadásért felelős személy: Csipai Roland Zoltán
Szerkesztésért felelős személy: Kovács István 
e-mail: zeneszoveg@zeneszoveg.hu
Telefon: +36204792949
Cégjegyzékszám: 13-09-211337

Ha bármilyen kérdésed, ötleted, javaslatod, véleményed van, írd meg nekünk!

  Zeneszöveg.hu logo csomag 


A Zeneszöveg.hu Kft. 2020. december 14-i nappal Független Jogkezelőként regisztrálásra került a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál.
Kapcsolódó anyagok, felosztási szabályzat, stb.
 

A törvényi szabályozásoknak megfelelően az alábbiakban honlapunkon közöljük a Kjkt. 54. § (1) bekezdés a)-c), e), f), h) és j) pontjai szerinti dokumentumokat, azok tartalmát.

A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (A TOVÁBBIAKBAN: SZMSZ) TÁRGYKÖRE
I. A jelen SZMSZ rendelkezik a) a Zeneszöveg.hu Információszolgáltató és Kiadó Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Zeneszöveg.hu Kft.) adatairól b) a Zeneszöveg.hu Kft. tevékenységéről c) szervezeti felépítéséről d) a Zeneszöveg.hu Kft. munkaszervezetéről.
II. A ZENESZÖVEG.HU KFT. ADATAI
II. 1. A társaság cégnevei A társaság cégneve:
Zeneszöveg.hu Információszolgáltató és Kiadó Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
A társaság rövidített cégneve: Zeneszöveg.hu Kft.
II.2. A társaság székhelye, levelezési címe
A társaság székhelye: 2049 Diósd, Homokos utca 47/b
A társaság cégjegyzékszáma, adószáma
Cégjegyzékszáma: 13-09-211337
Adószáma: 22777306-2-13
EU Adószáma: HU22777306
II.4. A társaság ügyvezetője és alapítója
A társaság alapítója: Csipai Roland Zoltán
A társaság ügyvezetője: Csipai Roland Zoltán
III. A ZENESZÖVEG.HU KFT. TEVÉKENYSÉGEI
III. 1. A Zeneszöveg.hu Kft. a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 18§, 19§, 21§, 23§ és 25§ összhangban zeneszövegek digitális és grafikai felhasználásának engedélyezésére vonatkozó jogkezelést végez, melynek keretében szerzők jogait képviseli.
III. 2. A Zeneszöveg.hu Kft. azon zeneszövegírók műveinek felhasználására ad engedélyt, amelyek engedélyezési jogot biztosítottak a Zeneszöveg.hu Kft. számára; területi hatály nélkül.
III. 3. A Zeneszöveg.hu Kft. által nyújtott engedélyek típusai, formái:
a) Digital API Bundle Felhasználási Engedély Átalány engedély, a Zeneszöveg.hu Kft. számára engedélyezési jogot biztosító valamennyi jogtulajdonos műveinek korlátlan felhasználására
b) Digital API Single Felhasználási Engedély Egyedi engedély a Zeneszöveg.hu Kft. számára engedélyezési jogot biztosító valamennyi jogtulajdonos műveinek felhasználására, a Zeneszöveg.hu által biztosított és karbantartott API szolgáltatáson keresztül.
c) Digital Promotion Felhasználási Engedély Egy adott mű meghatározott időben és helyen történő felhasználása.
III. 4. Bármely jogtulajdonos kizárólagos felhasználási jogot biztosíthat a Zeneszöveg.hu Kft. számára a III. 3. pontban meghatározott felhasználási engedélyekre vonatkozóan. A jogtulajdonos a Zeneszöveg.hu Kft.-vel kötött megállapodásban rendezi a Zeneszöveg.hu Kft. számára nyújtott engedélyezési jogosultság tartalmát, hasonlóan a Zeneszöveg.hu Kft. által fenntartott https://fontosaszöveg.hu oldalon meghatározottakhoz.
III. 5. A Zeneszöveg.hu a III.3. pontban meghatározott engedélyek fejében jogdíjat szed be, melyet a felhasználó típusa és befogadóképessége alapján határoz meg. Az aktuális jogdíjakat az Zeneszöveg.hu díjszabása határozza meg.
III. 6. A Zeneszöveg.hu Kft. a beszedett engedélyezési díjakat felosztja az érintett jogosultaknak a Felosztási Szabályzatában foglaltak szerint.
IV. A TÁRSASÁG SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE
IV.1. A legfőbb szerv A Zeneszöveg.hu Kft. egyszemélyes társaság, melyben a legfőbb szerv hatáskörét az ügyvezető, mint egyedüli tag gyakorolja. A legfőbb szerv hatáskörébe tartozó kérdésekben az egyedüli tag írásban határoz és hoz döntést.
IV.2. Felügyelőbizottság A társaságban felügyelőbizottság nem működik.
V. AZ ZENESZÖVEG.HU MUNKASZERVEZETE
V.1. Az ügyvezető
V.1.1. Az ügyvezető a társaság vezető tisztségviselője, törvényes képviselője, melynek megfelelően önálló aláírási, valamint önálló képviseleti és cégjegyzési jogkörrel rendelkezik.
V.1.2. A társaságot az ügyvezető írásban, cégjegyzés útján képviseli.
V.1.3. Az ügyvezető a társaság ügyvezetését a társaság érdekeinek elsődlegessége alapján önállóan látja el.
V.1.4. Az ügyvezető feladatai a) Az ügyvezető közreműködik a felhasználási engedélyek kiadásában (a továbbiakban: értékesítés) b) Az ügyvezető felelős a társaság napi tevékenységeinek ellátásáért, amely magába foglalja minden szokásos üzleti és szervezeti feladat ellátását c) Megszervezi a társaság kampányait, valamint részt vesz a megvalósításban d) A napi értékesítési feladatokon túl az ügyvezetőnek magas szintű szakmai tárgyalásokat kell folytatnia társaságokkal, szakmai szövetségekkel és állami szervekkel. Ezen felül a tevékenység fontos részét képezi a magyar szerzőkkel, alkotókkal, jogtulajdonosokkal történő kapcsolat kialakítása, jogaiknak kezelése e) Az ügyvezető legjobb tudásának megfelelően kell közvetítenie a társaság célkitűzéseit és a jogtulajdonosok érdekeit f) Az ügyvezető a feladatok elvégzése érdekében alvállalkozókat, megbízásokat és külső tanácsadókat is alkalmazhat, korlátozások nélkül, a társaság céljainak elérése érdekében.  
V.1.9. Az ügyvezető megbízatása megszűnik: a) lemondással b) az ügyvezető halálával c) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával
V.2. Az ügyfélkapcsolati osztály
V.2.1. Az ügyfélkapcsolati osztály munkavállalói feletti munkáltatói jogokat (megbízás esetén a feladatok kijelölését) az ügyvezető gyakorolja.
V.2.2. Az ügyfélkapcsolati osztály feladatai: a) ügyfelek, jogtulajdonosok tájékoztatása b) ügyfelekkel, jogtulajdonosokkal történő kapcsolattartás c) szerződések előkészítése és kezelése d) panaszkezelés
V.3. Adminisztrációs osztály
V.3.1. Az ügyfélkapcsolati osztály munkavállalói feletti munkáltatói jogokat (megbízás esetén a feladatok kijelölését) az ügyvezető gyakorolja.
V.3.2. Az adminisztrációs osztály feladatai: a) a külső, vagy közvetlen (jogtulajdonostól érkező) anyagok feldolgozása b) jogtulajdonok (dalszövegek, kapcsolódó adatok, stb.) kezelése, felvitele, rögzítése c) jogtulajdonok meta-adataihoz kapcsolódó változások rögzítése, javítása

A ZENESZÖVEG.HU KFT., mint FÜGGETLEN JOGKEZELŐ FELOSZTÁSI SZABÁLYZATA
A Zeneszöveg.hu Kft. mint Független Jogkezelő (a továbbiakban: Független Jogkezelő) olyan kötelezettektől szed jogdíjat, akikre vonatkoztatható a jogtulajdonosok Zeneszöveg.hu Kft-vel kötött megállapodása, és olyan jogosultaknak fizeti ki a jogdíjat, akik vele szerződést kötöttek a műveik jogkezelésére.
1. A Független Jogkezelő jogkezeléssel elért, kezelési költséggel csökkentett bevételét, ezen szabályzat szerint kell felosztani és kifizetni.
2. A befolyt jogdíjakból kezelési költség kerül levonásra, amely a Független Jogkezelés fenntartását, működtetését szolgálja. E kezelési költség nem lehet több, mint a befolyt jogdíjak 10%-a. A költségek levonása utáni összeg képezi a jogdíjak felosztási alapját.
3. A felosztás olyan adatok alapján történik, amelyek a Független Jogkezelőnél megjelenik, a kötelezettek által szolgáltatott adatok alapján. Ezen adatok az egyes szolgáltatási helyek felhasználási adatai alapján jönnek létre, amelyek részletesen tartalmazzák a megjelenített, felhasználásra került jogtulajdonok (jellemzően dalszövegek és kapcsolódó meta-adatok) adatait. A jogdíjakat ezen adatok alapján, a művek felhasználási arányában, és a felhasználóktól származó befizetések arányában kell felosztani.
4. Amennyiben a kötelezettek részéről adatszolgáltatás nem történik, úgy a jogdíjak az adott felhasználó felé a Felhasználási Engedély alapján kerül meghatározásra, és a Zeneszöveg.hu adatbázisában található jogtulajdonok arányában kerül felosztásra.
5. Jogdíjigény csak olyan felhasználás után támasztható, amelyre a jogdíjat a felhasználó befizette.
6. Tekintettel arra, hogy a grafikai, digitális megjelenés jól elkülöníthető felhasználási forma, így az adott mű felhasználása után befolyt jogdíj a jelen szabályzat rendelkezései szerint a szövegíró, illetve a szerződött jogtulajdonos(ok) felé történik és az azonos szerzői minőségben alkotó (például több zeneszerző vagy több szövegíró) szerzőtársak között egyenlő arányban kell felosztani, hacsak a felek egymás közt ettől a mű első bejelentésekor nem térnek el.
7. A jogdíjakat naptári évenként, legkésőbb a tárgyévet követő 30. napig kell felosztani, annak mértékéről és összegéről a jogtulajdonost tájékoztatni. A jogdíjra jogosult személy a jogdíj összegéről számlát bocsát ki, a Független Jogkezelő a benyújtott jogdíjszámlát a kézhezvételétől számított legkésőbb 15 napon belül egyenlíti ki.
8. Jogdíjat csak akkor lehet belföldi vagy külföldi jogosult részére számfejteni, illetve kifizetni, ha annak összege belföldi jogosult esetében az 5.000 Ft-ot, külföldi jogosult vagy jogvédő társaság esetében az 50.000,- Ft-ot meghaladja. A jelen pontban meghatározott összeghatár alatti jogdíjakat mindaddig gyűjteni kell a jogosultak számláján, amíg el nem érik a számlázást lehetővé tevő összeget.
9. A Független Jogkezelő árva művek jogkezelését nem végzi.
Budapest, 2017. január 19.

 

Szervező

 

a Zeneszöveg.hu Kft. (székhelye: 2049 Diósd, Homokos utca 47/b., cégjegyzékszám: 13-09-211337, adószám: 22777306-2-13)

A kvízjáték a TV2 médiaszolgáltatásában sugárzott MÁZSVILÁG című műsorhoz kapcsolódó nézői kvízjáték, amelyben a nézők emailen keresztül kapcsolódhatnak be a játékba, így esélyt szerezve arra, hogy megnyerjék a ZENESZÖVEG SZERENCSEKERÉK játékkal kapcsolatos nézői feladványának aktuális nyereményét/eit.

 

Az email elküldésével a ZENESZÖVEG SZERENCSEKERÉK kvízjáték feltételei, játékszabályzata – ideértve a megnyerhető nyereményeket, a nyertes kisorsolásának módját, a nyertessé minősítés feltételeit, a nyeremény eljuttatásának módját – megismertnek és elfogadottnak tekintendők.

 

Az ZENESZÖVEG SZERENCSEKERÉK kvíz során, minden esetben a képernyőn keresztül egy kvíz kérdést kapnak a nézők. A játékban való részvételhez emailben el kell küldeni a választ a jatek@zeneszoveg.hu email címre.

 

Az egyes érvényes időszakok lezárása után küldött emailek érvénytelenek. A ZENESZÖVEG SZERENCSEKERÉK kvízjátékban csak a meghirdetett válaszadási időszakban lehet érvényes üzenetet beküldeni és ezzel részt venni a kvízjátékban! Az elsőként helyes választ beküldő email nyer.

 

Ügyfélszolgálat: +36204792949

 

A nyerteseket a Zeneszöveg.hu Kft. minden alkalommal emailben értesíti

 

Nyeremény:

 

A nyeremények az adásban kerülnek meghirdetésre és illusztráció formájában bemutatásra. A nyeremény 10.000 Ft értékű zenei ajándékcsomag minden adás alkalmával.

 

A jelen szabályzat a (https://) weboldalon és a Zeneszöveg.hu Facebook oldalán kerül közzé tételre, illetve tekinthető meg. A válasz emailben történő elküldésével a játékos részéről jelen szabályzatot megismertnek és elfogadottnak kell tekinteni.

 

A játék általános feltételei:

 

A ZENESZÖVEG SZERENCSEKERÉK kvízjátékban természetes személyek vehetnek részt, akik rendelkeznek email küldésére alkalmas eszközzel. A 14 éven aluliak a játékban törvényes képviselőjük hozzájárulásával vehetnek részt.

 

Értesítési szabályok:

 

A ZENESZÖVEG SZERENCSEKERÉK kvízjáték nyerteseit a Zeneszöveg.hu Kft. emailben értesíti a nyereményük tárgyáról, valamint a nyeremény átvételének feltételeiről, a „sorsolást” követően.

Amennyiben az értesítésre a nyertes egy héten belül nem válaszol, úgy a nyeremény a szerkesztőségnél marad. Újabb nyertes nem kerül értesítésre.

 

További feltételek:

 

A nyeremény más nyereményre nem cserélhető és pénzre nem váltható át!

 

Ha a nyertes bármely okból visszautasítja a nyereményt – akár azért is, mert a nyeremény olyan, amely számára nem megfelelő vagy alkalmatlan, vagy a nyereménnyel kapcsolatos egyéb feltételeket nem tudja teljesíteni -, akkor nem kerül újabb nyertes értesítésre.

 

A nyertes a nyereménnyel kapcsolatban a Szervezőkkel, a gyártóval, a technikai szolgáltató társasággal, a nyeremény felajánlóval szemben nem reklamálhat, igényt vagy követelést nem terjeszthet elő. A nyeremény tekintetében nincs kellékszavatossági, jótállási vállalás, hacsak ezzel ellentétben a nyereménnyel együtt ilyen jótállási vagy garancia okirat nem kerül átadásra vagy megküldésre.

 

A rossz kézbesítési cím megadása a nyertes kizárólagos felelőssége, és a rosszul megadott cím miatt nem reklamálhat azért, hogy nem került a nyeremény átadásra. Amennyiben a nyertes nyeremény átvételére a megbeszélt időpontban nem jelenik meg, és új időpont egyeztetése sem történt, akkor ez kizárólag a nyertes felelőssége, és elveszti az igényét a nyereményre.

A nyeremény kézbesítése vagy átadása a sorsolást követően 90 napon belül történik, a nyeremény átadására ettől eltérően a nyertessel megállapodott korábbi, illetve későbbi időpontban is sor kerülhet.

A kvízjáték résztvevői a játékban való részvétellel elfogadják a Szervezők Adatvédelmi nyilatkozatát és Adatkezelési tájékoztatóját, melyek a lent megjelölt honlapokon találhatóak. Hozzájárulnak ahhoz, hogy a Zeneszöveg.hu Kft. a nyereményadása céljából a személyes adataikat kezelje, valamint a nyeremény átadásáig megőrizze a hatályos GDPR előírásoknak megfelelően.

 

Felhasználó/játékos kijelenti, hogy az Európai Parlament és Tanács természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendelete alapján a jelen szabályzatban foglalt adatkezelés alapjaként a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a.) pontját tekinti (az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása).

 

Az Zeneszöveg.hu Kft. a hatályos szabályozással összhangban, ezen adatokat mindaddig kezeli, amíg az adatkezelési cél fennáll, azaz a nyereményátadás időpontjáig, illetve amíg a felhasználó/résztvevő a hozzájárulását vissza nem vonja.

A felhasználó/játékos tájékoztatást az adatainak kezeléséről az ügyfélszolgálati elérhetőségeken kérhet, és ugyanitt kérheti az adatainak az adatkezelésből történő törlését is.

 

Adatkezelési szabályzat az alábbi weblapon érhető el.

 

Budapest, 2023. január 20.

Tudod mi az a MOODLYRIX

Egy olyan hangulatkártya, melynek segítségével pillanatnyi érzelmeidet tudod kifejezni. Keresd a fejlécben a kis hangulat ikonokat.

i